Gama

Rada pro komercializaci

Rada pro komercializaci Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. je hlavním výkonným orgánem řízení projektu. Posuzuje a schvaluje nově předkládané dílčí projekty z hlediska vědecké kvality a zejména z hlediska potenciálu jejich komerčního využití. Schvaluje čtvrtletní a roční zprávy projektu a v případě potřeby navrhuje změny v řešení projektů, v krajním případě má možnost trealiazci projektu ukončit.

 
Složení Rady pro komercializaci Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. od 1. 9. 2016  
Prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.
FN Hradec Králové
Aplikační sféra
MUDr. Ludmila Plšková
OZP
Finanční sféra
Ing. Jan Topinka, DrSc.
ÚEM AV ČR, v.v.i.
Výzkumná sféra
MUDr. Lucia Urdzíková - Machová, Ph.D.
ÚEM AV ČR, v.v.i.
Výzkumná sféra
Ing. Milan Hájek, DrSc.
IKEM
Aplikační sféra
MUDr. Peter Bauer, Ph.D.
Bioinova s.r.o.
Aplikační sféra