Gama

Dílčí projekty

Reg. č. dílčího projektu:

Název dílčího projektu:
 

Řešitel dílčího projektu:

Období řešení:   

Rozpočet:    

DP02

Optimalizace metod izolace, kultivace a kryoprezervace lidských pupečníkových mezenchymálních kmenových buněk a jejich charakterizace

Ing. Irena Vacková, CSc.

10/2014 - 12/2016

960 000,- Kč

Reg. č. dílčího projektu:

Název dílčího projektu:
 

Řešitel dílčího projektu:

Období řešení:  

Rozpočet:    

DP04

Validovaný postup izolace mezenchymálních stromálních buněk z tukové tkáně v režimu SVP a jejich charakterizace

Mgr. Kočí Zuzana

10/2014 - 12/ 2015

1 000 800,- Kč

Reg. č. dílčího projektu:

Název dílčího projektu:
 

Řešitel dílčího projektu:

Období řešení:   

Rozpočet:   

DP05

Validace procesu kryoprezervace autologních mezenchymálních kmenových buněk kostní dřeně (KD.MSC) pro buněčnou terapii

Ing. Irena Vacková, CSc.

10/2014 – 04/2017

2 135 500,- Kč

Reg. č. dílčího projektu:

Název dílčího projektu:

Řešitel dílčího projektu:

Období řešení:   

Rozpočet:   

DP07

Nanovlákenné materiály pro testování buněčných tkání in vitro a in vivo

Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.

07/2015 - 07/2016

1 026 000,- Kč

Reg. č. dílčího projektu:

Název dílčího projektu:
 

Řešitel dílčího projektu:

Období řešení:   

Rozpočet:

DP08

Studium vlivu imunosupresivních látek na růst a funkce mezenchymálních kmenových buněk připravovaných pro alogenní transplantace

RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.

07/2015 - 12/2016

1 000 000,- Kč

Reg. č. dílčího projektu:

Název dílčího projektu:

Řešitel dílčího projektu:

Období řešení:   

Rozpočet:

DP09

Komplexní metoda vyšetřování sluchové funkce

Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

07/2015 - 12/2016

1 000 000,- Kč

Reg. č. dílčího projektu:

Název dílčího projektu:
 

Řešitel dílčího projektu:

Období řešení:   

Rozpočet:

DP10

Potenciace viability a léčebných účinků mezenchymálních kmenových buněk (MSCs) při hojení rohovkových poranění protistresovým faktorem trehalózou

doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc.

12/2015 - 12/2016

1 138 000,- Kč

Reg. č. dílčího projektu:

Název dílčího projektu:
 

Řešitel dílčího projektu:

Období řešení:   

Rozpočet:

DP 11

Optimalizace kultivačních a skladovacích podmínek kmenových buněk připravovaných pro klinickou aplikaci

Prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

12/2015 -04/2017

1 202 000,- Kč

Reg. č. dílčího projektu:

Název dílčího projektu:

Řešitel dílčího projektu:

Období řešení:   

Rozpočet:

DP12

3D kompozitní gely pro řízenou diferenciaci MSC v podmínkách in vitro

Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.

12/2015 - 12/2016

549 000,- Kč

Reg. č. dílčího projektu:

Název dílčího projektu:

Řešitel dílčího projektu:

Období řešení:  

Rozpočet:

DP15

Integrovaná měřicí platforma pro komplexní vyšetření sluchu

doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

12/2016 - 11/2017

701 000,- Kč

Reg. č. dílčího projektu:

Název dílčího projektu:
 

Řešitel dílčího projektu:

Období řešení:   

Rozpočet:

DP16

Validace imunologických a molekulárně-biologických testů pro funkční charakterizaci kmenových buněk

Mgr. Eliška Javorková, Ph.D.

12/2016 - 10/2018

972 000,- Kč

Reg. č. dílčího projektu:

Název dílčího projektu:

Řešitel dílčího projektu:

Období řešení:  

Rozpočet:

DP17

Návrh sondy a měřicího protokolu pro otoakustické emise

doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

9/2017 – 8/2018

504 000,- Kč

Reg. č. dílčího projektu:

Název dílčího projektu:

Řešitel dílčího projektu:

Období řešení:   

Rozpočet:

DP19

Miniaturní detektor nanočástic v pracovním prostředí

doc. Michal Vojtíšek, Ph.D.

9/2017 – 6/2019

897 936,- Kč

Reg. č. dílčího projektu:

Název dílčího projektu:

Řešitel dílčího projektu:

Období řešení:   

Rozpočet:

DP21

Molekulární vodík v kombinaci s trehalózou k terapeutickým účelům.

Ing. Čestmír Čejka, Ph.D.

6/2017 – 5/2018

1 201 300,- Kč

Reg. č. dílčího projektu:

Název dílčího projektu:

 

Řešitel dílčího projektu:

Období řešení:   

Rozpočet:

DP22

Kombinovaný přípravek na bázi lyofilizovaného kondiciovaného média z MSCs a trehalózy

Ing. Irena Vacková, CSc.

6/2018 – 5/2019

859 200 Kč

Reg. č. dílčího projektu:

Název dílčího projektu:

 

Řešitel dílčího projektu:

Období řešení:   

Rozpočet:

DP23

Vývoj nové generace materiálů na bázi decelularizované tkáně lidského pupečníku pro využití v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně

Ing. Lucie Wolfová, Ph.D.

7/2018 – 6/2019

787 200 Kč

Reg. č. dílčího projektu:

Název dílčího projektu:

Řešitel dílčího projektu:

Období řešení:   

Rozpočet:

DP24

Léčení očních lézí plynným vodíkem pomocí léčebných brýlí

doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc.

7/2018 – 6/2019

849 600 Kč