Gama

Financování

Projekt je financován ze zdrojů Technologické agentury České republiky v programu Gama. Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.
 
Finanční náklady projektu GAMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukazatel
Jednotka
Rok
Celkem
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Náklady dílčích projektů
750 000
2 500 000
4 000 000
4 500 000
3 750 000
1 500 000
17 000 000
Míra nákladů na řízení projektu
6
6
6
5
4
3
5,03
Náklady řízení projektu
45000
150000
240000
225000
150000
45000
855000
Celkové náklady projektu
795 000
2 650 000
4 240 000
4 725 000
3 900 000
1 545 000
17 855 000
Míra podpory
%
100
100
100
100
100
100
100
Podpora
795 000
2 650 000
4 240 000
4 725 000
3 900 000
1 545 000
17 855 000
Předpokládaný počet dílčích projektů zahájených v daném roce
 
3
4
5
4
1
0
17